| مدل :

 
New Ribbon

این مانتو در انواع طرح ها قابل تولید می باشد

اطلاعات کلی محصول:
اطلاعات فنی محصول :