| مدل :

 
New Ribbon

کت تک با دوختی و پارچه ی عالی

اطلاعات کلی محصول:
اطلاعات فنی محصول :