آحرین مقالات آموزشی
۱۳۹۶-۰۸-۰۸

وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی:

وسایل حفاظت فردی وسایلی هستند که کارگران، افراد خود اشتغال وسایر کسانی که در کارگاههای صنعتی فعالیت می کنند، برای ارتقاء در صد ایمنی باید متناسب با نوع کار خود، از آنها استفاده کنند.

تجهیز پرسنل به لوازم حفاظت فردی به عنوان:

 • آخرین راه کنترل عوامل زیان آور است و در صورتی قابل قبول است که نتوان از راه مهندسی و مدیریتی مشکل را حل کرد یا اقدام اساسی ایمنی مشکل و یا محتاج زمان باشد.
 • ابزار کار تلقی می شود
 • اقدام اساسی ایمنی بر روی محیط پیرامون کارگر و آنچه در اختیار دارد
 • یک اقدام انسانی و یک وظیفه قانونی تلقی می شود

در واقع طبق استاندارد های جهانی و مقررات ، از مشکلات مهم صنایع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مشکلات ایمنی و بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع است. بدیهی است که شناسایی  و کنترل خطرات برای بالا بردن سطح بهره وری در صورت دارا بودن محیطی بهداشتی- ایمنی و کارگران سالم امکان پذیر خواهد بود. از نظر سازمان های بین المللی از قبیل osha زمانی می توان از لوازم حفاظت فردی استفاده کرد که به دلایل فنی و اقتصادی قابل اجرا و به کارگیری کنترل های مهندسی و مدیریتی عملی نبوده و یا نتواند سطح مواجهه کارگران با عوامل زیان آور را به حد بی خطر و یا قابل قبول کاهش دهد.

 • ممکن است برای کارفرمایان استفاده از لوازم حفاظت فردی برای کنترل مواجهه کارگران با خطرات یک راه حل ساده و مناسب و صحیح به نظر برسد ولی باید به خاطر داشت در صورت عدم توجه به عوامل متعدد دخیل در یک برنامه پیشگیری می تواند بسیار نا مناسب و حتی خطرناک باشد.

فاکتور های دخیل در انتخاب وسایل :

 1. پذیرش کارگران جهت استفاده از لوازم حفاظت فردی که یک فاکتور اساسی در یک برنامه موفقیت آمیز استفاده از sPPE  محسوب می شود.
 2. تطابق با استاندارد
 3. انطباق با قابلیت و حساسیت فردی
 4. متناسب با عامل زیان آور اعم از شدت و غلظت آلاینده و زمان مواجهه
 5. متناسب با فصل و فرهنگ جامعه(قابلیت پذیرش)
 6. شکل ظاهری و کیفیت مناسب
 7. سهولت استفاده و عدم مزاحمت جهت انجام کار
 8. عدم ایجاد اثرات جانبی و چند منظوره بودن
 9. مدت زمان استفاده و قابلیت دسترسی
 10. نگهداری و تاریخ انقضاء و قیمت مناسب
 11. نظر کارگر و جنس مناسبادامه مقاله ….