پارس تن آرا در رسانه ها

تولید و پخش انواع پوشاک

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران
۱۳۹۹-۰۷-۰۷

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران [...]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران بیست و پنجمین د [...]

بیشتر
آگهی در روزنامه صنعت نفت
۱۳۹۶-۰۳-۲۴

آگهی در روزنامه صنعت نفت

آگهی شرکت پارس تن آرا تولید و پخش انواع پوشاک و ملزومات ایمنی در روزنامه صنعت نفت

بیشتر
نمایشگاه سال ۹۶
۱۳۹۶-۰۳-۱۸

نمایشگاه سال ۹۶

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۶ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه "نفت، گاز، پتروشیمی " شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنی [...]

بیشتر
نمایشگاه سال ۹۵
۱۳۹۶-۰۲-۱۶

نمایشگاه سال ۹۵

  شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۵ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه "نفت، گاز، پتروشیمی " شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را [...]

بیشتر
نمایشگاه سال ۹۴
۱۳۹۶-۰۲-۱۶

نمایشگاه سال ۹۴

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۴ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه "نفت، گاز، پتروشیمی " شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنی [...]

بیشتر
نمایشگاه سال ۹۳
۱۳۹۶-۰۲-۱۶

نمایشگاه سال ۹۳

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۳ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه "نفت، گاز، پتروشیمی " شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنی [...]

بیشتر