پارس تن آرا در نمایشگاه ها
2022-10-30

نمایشگاه سال ۱۴۰۱

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۴۰۱ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه “نفت، گاز، پتروشیمی ” شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنید.