پارس تن آرا در نمایشگاه ها
2022-10-27

نمایشگاه سال ۹۸

 

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۸ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه “نفت، گاز، پتروشیمی ” شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنید.