پارس تن آرا در نمایشگاه ها
2017-05-06

نمایشگاه سال ۹۵

 

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۵ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه “نفت، گاز، پتروشیمی ” شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنید.