پارس تن آرا در نمایشگاه ها

نمایشگاه سال ۱۴۰۱
2022-10-30

نمایشگاه سال ۱۴۰۱

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۴۰۱ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه “نفت، گاز، پتروشیمی ” شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنی [...]

بیشتر
نمایشگاه سال ۹۸
2022-10-27

نمایشگاه سال ۹۸

  شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۸ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه “نفت، گاز، پتروشیمی ” شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را [...]

بیشتر
نمایشگاه سال ۹۷
2022-10-27

نمایشگاه سال ۹۷

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۷ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه “نفت، گاز، پتروشیمی ” شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنی [...]

بیشتر
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران
2020-09-28

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران [...]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران بیست و پنجمین د [...]

بیشتر
نمایشگاه سال ۹۶
2017-06-08

نمایشگاه سال ۹۶

شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۶ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه "نفت، گاز، پتروشیمی " شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را مشاهده کنی [...]

بیشتر
نمایشگاه سال ۹۵
2017-05-06

نمایشگاه سال ۹۵

  شرکت پارس تن آرا در سال ۱۳۹۵ نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه "نفت، گاز، پتروشیمی " شرکت داشته است که در ذیل می توانید اطلاعات مربوطه را [...]

بیشتر